Valmis Saku valda plaanitava reservelektrijaama KSH aruanne


BNS 05.04.2010

Eesti põhivõrguettevõtte OÜ Eleringi teatel valmis Saku valda plaanitava kuni 400-megavatise võimsusega avariireservelektrijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Detailplaneeringu järgi tuleks uus jaam Kirdalu külla Tagamaa maaüksusele, mis asub olemasoleva Kiisa alajaama kõrval.

Maagaasi transpordiks uude jaama rajab projekti arendaja Saku gaasireguleerimisjaama juurest paralleelselt olemasolevate kõrgpingeliinide koridoriga jaamani ligi 6,9-kilomeetrise uue gaasitorustiku, mis kulgeb osaliselt Kiili valla territooriumil.

KSH aruandega saab tutvuda 26. aprillini. Selle avalik arutelu toimub samal päeval.

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on Planeerimisbüroo Dialoog OÜ. KSH teostaja on Ramboll Eesti AS.