Algas Kehra linna ja selle lähiümbruse veevärgi ehitushange


BNS 05.04.2010

Kehra linna ja Anija valla kommunaalfirma OÜ Velko AV käivitas neljapäeval hanke Kehra linna ja selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Kehra linna ning Lehtmetsa ja Ülejõe küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamise raames tuleb rajada ja renoveerida veevõrk, sealhulgas rekonstrueerida või tamponeerida olemasolevad puurkaevud.

Lisaks tuleb renoveerida ja rajada kanalisatsioonivõrk, reoveepumplad, kompaktpumplad ning sademeveetorustik.

Velko AV juhataja Rain Oks ütles BNS-ile, et hanke raames ehitatakse või rekonstrueeritakse kogu Kehra linna ning Lehtmetsa ja Ülejõe külade vee- ja kanalisatsioonitorustik, mida on hinnanguliselt kokku ligi 50 kilomeetrit.

Oks märkis, et renoveeritavat torustikku on minimaalselt ja suures osas tuleb ehitada uued trassid. Tema sõnul saab reoveepumplaid olema kokku 23 ning juba valminud veetöötlusjaama varustab puhta veega üks pumpla.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive ehitustööde valdkonnas peab olema olnud 105 miljonit krooni aastas või rohkem.

Pakkumiste esitamise tähtajaks on 24. mai.