Algas Tallinna polütehnikumi õppehoonete remondihange


BNS 05.04.2010

Tallinna polütehnikum kuulutas välja riigihanke oma aadressil Pärnu maantee 57 ja aadressil Liivalaia 2 asuva kahe õppehoone renoveerimiseks.

Töövõtja peab koostama õppehoonete, nende tehnosüsteemide ja krundi rajatiste tööprojektid ning tegema ehitustööd.

Pärnu maantee õppehoone läheb täielikult renoveerimisele vastavalt ehituse põhiprojektile.

1957. aastal ühiselamuks ehitatud Liivalaia tänava õppehoone on aastatel 2005-2006 renoveeritud peaaegu täielikult õppe- ja võimla-sööklahooneks.

Töövõtja peab renoveerima hoone välisfassaadi koos hüdroisolatsiooniga. Töövõttu kuulub ka tehnokommunikatsioonide väljaehitamine, täiendamine ja sidumine Pärnu maantee õppehoonega ehituse põhiprojektis toodud mahus.

Pakkuja ülesandeks on peatöövõtt ehitusobjektil. Muuhulgas peab töövõtja tasuma kõik projekteerimise, ehituse ja valminud ehitise kasutuselevõtuga seotud lõivud ja tasud.

Hankelepingu kavandatav alguskuupäev on 14. mai ja lõppkuupäev 31. detsember.

Pakkumise tagatis on 400.000 krooni, ehitusperioodi tagatis 10 protsenti lepingu hinnast ilma käibemaksuta. Ehitustöö garantiiaja kestus on kolm aastat.

Hankele kvalifitseerumiseks peab pakkuja kolme viimase majandusaasta keskmine ehitustööde netokäive olema vähemalt 100 miljonit krooni.

Hankele saab pakkumisi esitada 27. aprillini, pakkumised avatakse samal päeval.