Tallinna ja Saku alevi vaheline teelõik läheb remonti


BNS 01.04.2010

Maanteeamet käivitas kolmapäeval riigihanke Tallinna ja Saku alevi vahelise ligi 6,5 kilomeetri pikkuse teelõigu remondiks ja kergliiklustee ehituseks.

Tallinn-Saku-Laagri riigimaantee kilomeetrite 2,8-9,3 remondi raames peab ehitaja teostama 35.500 kuupmeetri ulatuses mullatöid, katendi konstruktsiooni 87.000 ruutmeetri ulatuses ning ehitama 189 valgustuspunktiga tänavavalgustuse.

Maantee kõrvale rajatava kergliiklustee raames peab edukas pakkuja teostama 36.000 kuupmeetri ulatuses mullatöid, 22.800 ruutmeetri ulatuses katendi konstruktsiooni ning ehitama 142 valgustuspunktiga tänavavalgustuse.

Hankelepingu kavandatav alguskuupäev on 31. mai ning lõppkuupäev 15. detsember.

Pakkuja viimase kolma majandusaasta keskmine netokäive tee ehitus- ja remonditööde osas peab olema vähemalt 70 miljonit krooni ilma käibemaksuta.

Pakkumiste esitamise tähtaaeg on 28. aprill.