Emajõe-Võhandu veeprojekti hankel osaleb 12 pakkujat


BNS 31.03.2010

AS Emajõe Veevärk sai Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti käigus erinevate Tartu- ja Ida-Virumaa valdade vee- ja kanalisatsioonirajatiste hankele pakkumisi 12 firmalt või firmade konsortsiumilt.

Hanke esimesele osale, mis hõlmab Tähtvere, Tartu ja Laeva valla trasse ja rajatisi, tuli üheksa pakkumist, mis jäid vahemikku 13-21,7 miljonit krooni.

Hanke teine osa hõlmab töid Avinurme, Haaslava, Meeksi ja Märksa vallas ning sellele laekus kuus pakkumist hinnavahemikus 6,1-6,9 miljoni kroonini.

Hanke võitjad peaksid selguma 90 päeva jooksul.

Emajõe-Võhandu jõe alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet - AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk.

Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro. Projekti toetussumma koos riigipoolse viieprotsendilise ja omavalitsuste 10-protsendilise toetusega on üle 33 miljoni euro. Tööde planeeritud valmimistähtaeg on selle aasta lõpp.