Loo ja Iru veemajandushankele tuli 14 pakkumist


BNS 30.03.2010

OÜ Loo Vesi Jõelähtme vallas Harjumaal Loo ja Iru asulate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitushankele tuli kokku 14 pakkumist. Hange on jaotatud kahte ossa. Esimese osa võitja ehitab torustikke ning paigaldab ja rekonstrueerib reovee ülepumplad Loo asulas ning teise osa võitja Iru asulas.

Loo Vesi projektijuht Ranno Mellis ütles BNS-ile, et esimesele osale, kus planeeritud ehitada-rekonstrueerida ligi 22 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke koos liitumispunktide väljaehitamisega ning rajada kaks reovee ülepumplat, esitati 11 pakkumust hinnavahemikus 27-35 miljonit krooni.

Teisele osale, kus planeeritud ehitada-rekonstrueerida ligi 10 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke koos liitumispunktide väljaehitamisega ning rajada kolm reovee ülepumplat, esitati 14 pakkumust hinnavahemikus 12-17 miljonit krooni.

"Hea meel on tõdeda, et pakkumuste hinnad projekti kogueelarvet ei ületanud, keskmiste pakkumuste maksumus jäi ligi 10 protsenti eelarvest väiksemaks."

Lepingute allkirjastamiseni loodetakse jõuda maikuus, ehitustööde teostamiseks on aega kuni 2011. aasta sügistalveni. Projekti elluviimist kaasfinantseerib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.