Nabalas kaevandajad tahavad keskkonnamõjude ühist hindamist


BNS 30.03.2010

Kolm Nabala piirkonnas lubjakivi kaevandada soovivat ettevõtet saatsid hiljuti keskkonnaminister Jaanus Tamkivile ühise kirja, milles teatasid valmisolekust teha plaanitavate karjääride võimalikest keskkonnamõjudest pildi saamiseks ühtne kompleksuuring, kirjutab Eesti Päevaleht.

Paekivitoodete Tehase OÜ, AS-i Kiirkandur ja AS-i Riverito esindajad märkisid läkituses, et kavandavate Tammiku, Nõmmevälja ja Nõmmküla karjääride võimalike koosmõjude uuring otsustati teha "õigusrahu saavutamise ja hea läbisaamise nimel kohalike elanikega".

Uuring võtaks luubi alla kõikide karjääride mõju looduskaitselistele väärtustele ja üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustikku kuuluvate aladele, põhjaveele ning kaevandamisest lähtuva tolmu ja müra koosmõjule.

Seejuures palusid kaevandamisest huvitatud ettevõtted peatada kõigi keskkonnaministeeriumi pädevuses olevate toimingutega mis tahes Nabala lubjakivimaardla territooriumi hõlmavate kaitsealade moodustamise menetlused, et "juurdepääsu üleriigilise tähtsusega ressursile ei piirataks enne läbiviidavate uuringute tulemuste selgumist".

"Arendajad on seisukohal, et Nabala maardlas kaevandamise välistamine on õiguspärane olukorras, kui see tuleneb keskkonnamõju hindamise tulemustest või lähtuvalt riigi ja kohalikust huvist," teatasid kirjale allakirjutanud ettevõtete esindajad.

Kirja saatnud ettevõtetele kuuluvad karjäärid moodustavad vähem kui poole kogu maardla pindalast.