Otepää reoveepuhasti rajavad Oma Ehitaja ja Viimsi Keevitus


BNS 25.03.2010

Vee-ettevõtte AS Otepää Veevärk Otepää linna reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööde hanke võitis konsortsium AS Oma Ehitaja koos AS-iga Viimsi Keevitus.

Eduka pakkumise hinnaks oli 4,1 miljonit krooni koos käibemaksuga, ütles Otepää Veevärgi projektijuht Martin Zimmer BNS-ile.

"Kuni 30. märtsini kestab vaidlustuperiood, seejärel on kavas sõlmida leping," lisas Zimmer.

Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde hulka kuulub järelsetiti katuse ehitamine, aerotanki konstruktsiooni ja seadmestiku reokonstrueerimine ning puhasti juhtimissüsteemi uuendamine. Lisaks tuleb ehitada alajaama reoveepuhasti ja rekonstrueerida biotiigid.

Hankel kvalifitseerumiseks pidi pakkuja netokäive olema nii 2007. kui ka 2008. aastal vähemalt 20 miljonit krooni.

Hankelepingu kestuseks on 180 päeva. Hankele laekus kokku seitse pakkumist.

Projekti rahastajateks on AS Otepää Veevärk ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.