Tallinn võttis vastu Ülemiste City tehnolinnaku planeeringu


BNS 24.03.2010

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu Lasnamäele endise Dvigateli tehase territooriumile Ülemiste City tehnolinnaku rajamiseks koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostas AS K-Projekt Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelisele alale.

Planeering näeb ette maa-alal asuvate kruntide sihtotstarvete muutmise, liitmise ja piiride muutmise teel kokku 31 krundi, sealhulgas 14 ärimaa, kolme äri- ja tootmismaa, nelja tootmismaa ja 10 transpordimaa sihtostarbega krundi, moodustamise.

Planeeringuga on kavas määrata ehitusõigus Ülemiste City tehnolinnaku jaoks kruntidele koos rekonstrueeritavate hoonetega kokku kuni 37 hoone ehitamiseks. Planeeritavat maa-ala suurendatakse seniselt 22,3 hektarilt 23,42 hektarini.

Antud detailplaneeringuga muudetakse planeeritava maa-ala osas Suur-Sõjamäe 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringut.

Endise Dvigateli territooriumi väljaehitamist on juba alustatud.

Lisaks algatas linnavalitsus istungil kesklinnas paikneva Magasini 35 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuga kavandab kinnistu omanik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) maa-alale eralasteaeda, korterelamuid ja ärihooneid. Planeeritav maa-ala asub Veerenni asumis, Magasini tänava ja rajatava Lõunaväila vahelisel alal. Tegemist on praeguse Tallinna vangla territooriumiga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Magasini 35 kinnistust kokku 19 krunti. Planeering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna üldplaneeringu kohane riigikaitseline ala 4,92 hektari suuruse planeeritava maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

Planeeritava maa-ala kohta kehtib praegu Magasini 35, Tallinna vangla maa-ala detailplaneering, millega kavandati alale Tallinna vangla kompleks. Planeeringut pole aga ellu viidud ja praegu puudub selleks ka vajadus, kuna Tallinna vangla on plaanis üle viia Maardusse.

Linnavalitsus algatas kolmapäeval ka Põhja-Tallinna linnaosas paikneva Sõle 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeering näeb ette ehitusõiguse määramise kokku ühe kuni kolmekorruselise ärihoone rajamiseks ja ühe olemasoleva kahekorruselise garaaži ehitusõiguse täpsustamiseks ning reformimata riigmaast ja riigireservmaast moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramise ühe kuni viiekorruselise ärihoone ehitamiseks.