Viimsi Vee veerajatiste hankele tuli 11 pakkumist


BNS 24.03.2010

AS-i Viimsi Vesi vee- ja reoveerajatiste projekteerimise ning rajamise hankele laekus tähtajaks 11 pakkumist.

Ettevõte teatas BNS-ile, et pakkumiste hinnavahemik jäi 4,5 kuni 12,2 miljoni krooni vahele.

Edukad pakkujad selguvad aprillis.

Tööde teostajal tuleb Viimsi valda planeeritavatele rajatistele teostada geoloogilised ja geodeetilised uuringud ning valminud uuringute alusel teha projekteerimis- ja ehitustööd. Töö on jaotatud kaheks osaks.

Esimeses osas ehk Viimsi lääneranniku reovee survetorustiku rekonstrueerimise raames tuleb eelpool mainitud uuringute kõrval rajada reovee survetorustikku, isevoolset reoveetorustikku ja veetorustikku pikkusega vastavalt 1,6, 0,5 ja 0,4 kilomeetrit. Lisaks tuleb ehitada reoveepumpla.

Teises osas ehk Krati piirkonna vee- ja reoveerajatiste ehitamisel tuleb mainitud uuringute kõrval rajada veetorustikku, isevoolset reoveetorustikku, reovee vaakumtorustikku ja reovee survetorustikku vastavalt pikkusega 2,4, 03, 2,1 ja 0,1 kilomeetrit. Lisaks tuleb ehitada reoveepumpla ja rajada ligi 78 kinnistute vee- ja reovee liitumispunkti.

Hanke kestus on 230 päeva.

Projekte toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.