EL toetab Väo-Maardu teelõigu ehitamist 800 miljoniga


BNS 24.03.2010

Euroopa Komisjon kiitis 19. märtsil heaks Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimise rahastamise 800 miljoni krooni ulatuses.

Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti kohaselt on plaanis rajada piirkonda viis liiklussõlme: Väo liiklussõlm, Iru-Loo liiklussõlm, Maardu liiklussõlm, Jõelähtme liiklussõlm ning Kroodi liiklussõlm, teatas majandusministeerium.

Projekti ühele osale, mis hõlmab Loo-Maardu teelõigu ehitust, on hankeleping maksumusega 350 miljonit krooni sõlmitud ning hetkel töö objektil käib.

Arvestades, et rekonstrueeritav tee teenindab Tallinnast lähtuvat ning sinna suubuvat Narva-suunalist liiklust ja suurt liiklussagedust (17.500 - 32.000 sõidukit), on projekt ministeeriumi hinnangul võrdselt olulise tähtsusega nii riigi kui ka Tallinna ja Maardu linna seisukohalt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi sõnul on samas algav tee üks osa terviklikust lahendusest - vaja on kiiresti edasi liikuda Tallinna ümbersõidu liiklussõlmega. "Loodan siin omavalitsuste koostööle ja konstruktiivsusele. Kui tehtavate tööde nimekirja lisada veel Ülemiste ristmik, saab Tallinna üks magistraal täiesti uue kvaliteedi," lisas ta.

Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimise käigus tõstetakse kasvava liiklussageduse tõttu oluliselt liiklusohutust, kuna likvideeritakse ohtlikud samatasandilised ristmikud ja suletakse tagasipöörded. Samuti paraneb tee valgustus, juurde rajatakse ohutusbarjäärid ning parandatakse liikluskorraldust.

Parts allkirjastas siseriikliku projekti rahastamisotsuse mullu 5. juunil ning see võimaldas projekti käivitada enne Euroopa Komisjoni otsust. Ehitusega tehti algust tänavu veebruaris ning tööd saavad valmis 2012. aasta lõpuks.

Praeguse seisuga on Euroopa Komisjoni juures veel menetluses kaks Eesti transpordi suurprojekti: Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus. Nimetatud projektide maksumus on üle 50 miljoni euro.