Tartu võttis vastu Rimi Annelinna kaupluse planeeringu


BNS 23.03.2010

Tartu linnavalitsus võttis teisipäevasel koosolekul vastu ja suunas avalikule väljapanekule Rimi uue kaubanduskeskuse rajamiseks vajaliku Anne tänav 46, 48 ja 48a kruntide detailplaneeringu.

Planeeritav kahe hektari suurune ala asub Annelinnas, Anne ja Lõhmuse tänava vahelisel alal.

Anne tänav 48a krunt on hoonestamata, Anne tänav 48 krundil asuvad likvideeritav autoremonditöökoja hoone ja kasutatud autode müügiplats. Anne tänav 46 krundil säilib AS-ile Hydro Texaco Eesti kuuluv tankla.

Planeering võeti vastu kahes variandis. Esimeses variandis lammutatakse alal asuv Säästumarketi hoone ja rajatakse 4500 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga kaubanduskeskus.

Teises variandis rajatakse väiksem kaubandus- ja äripind ning alal olev Säästumarket jäetakse alles.

Uusehitise parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatakse kolme arhitektuuribüroo kaasamisega arhitektuurikonkurss.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.-26. aprillini.