Tallinn võtab vastu Ülemiste City tehnolinnaku planeeringu


BNS 23.03.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta Lasnamäele endise Dvigateli tehase territooriumile Ülemiste City tehnolinnaku rajamiseks koostatud detailplaneeringu.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirjast selgub, et detailplaneeringu koostas AS K-Projekt Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelisele alale.

Planeering näeb ette maa-alal asuvate kruntide sihtotstarvete muutmise, liitmise ja piiride muutmise teel kokku 31 krundi, sealhulgas 14 ärimaa, kolme äri- ja tootmismaa, nelja tootmismaa ja 10 transpordimaa sihtostarbega krundi, moodustamise.

Planeeringuga on kavas määrata ehitusõigus Ülemiste City tehnolinnaku jaoks kruntidele koos rekonstrueeritavate hoonetega kokku kuni 37 hoone ehitamiseks.

Plaanis on ehitada 15 kuni 13 maapealse korrusega (kuni 45 meetrit maapinnast), neli kuni viie maapealse korrusega ja kaks kuni nelja maapealse korrusega ärihoonet, üks kuni kahe maapealse korrusega ärimaja, kolm ühekorruselist ärihoonet, viis kuni nelja maapealse korrusega tootmishoonet, kaks kuni seitsme maapealse korrusega ning viis kuni nelja maapealse korrusega äri- ja tootmishoonet.

Seejuures on 10 planeeritaval krundil lubatud rajada kaks maa-alust parkimiskorrust.

Planeeritavat maa-ala suurendatakse seniselt 22,3 hektarilt 23,42 hektarini, selgub korralduse eelnõu seletuskirjast.

Antud detailplaneeringuga muudetakse planeeritava maa-ala osas Suur-Sõjamäe 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringut.

Endise Dvigateli territooriumi väljaehitamist on juba alustatud. Rekonstrueeritud on Sepapaja 6 kinnistul asuv 1899. aastal rajatud kultuuriväärtuslik kesklaborihoone. 2006. aastal rekonstrueeriti hoone kontorihooneks, kus asub ka piirkonna arendaja AS-i Ülemiste City kontor.

Lisaks on rekonstrueeritud Lõõtsa 4 ja 6 hooned ning kultuuriväärtuslik Sepise 10 kinnistul asuv 1920.-1930. aastatel ehitatud mehhaanikamontaažitsehh. Lõõtsa 2 kinnistule on ehitatud kaasaegsed büroohooned, Keevise ja Lõõtsa tänava vahelisse kvartalisse rajati tunamullu suvel esimene Tallinna erapark.