Mäetaguse vald käivitas hooldekodu laienduse hanke


BNS 23.03.2010

Ida-Virumaal asuv Mäetaguse vald kuulutas välja Mäetaguse alevikus asuva hooldekodu laiendamise riigihanke.

Hooldekodu on kavas laiendada 104 kohani vastavalt A.V.R. Projekt OÜ põhiprojektile. Ehitatava hooneosa ehitusalune pind on 918 ruutmeetrit ja netopind 1326 ruutmeetrit.

Lisaks olemasolevale projektdokumentatsioonile peab töövõtja koostama tööprojekti ja -joonised.

Hange hõlmab üldehitus- ja eriehitustöid, välisvõrkude ehitustöid kuni liitumispunktini, maa-alade planeerimistöid kogu territooriumil ja territooriumi haljastustöid. Hoone soojaveevarustuses kasutatakse päikeseenergiat.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta ehitustööde netokäive peab olema vähemalt 15 miljonit krooni ühe aasta kohta.

Hanke kavandatav alguskuupäev on tänavu 3. mai ja lõppkuupäev 4. oktoober.

Hankele saab pakkumisi esitada 15. aprillini, pakkumised avatakse samal päeval.