RMK uuendab tänavu 6000 hektaril metsakuivendussüsteeme


BNS 17.03.2010

Riigmetsa Majandamise Keskus (RMK) tahab sel aastal rekonstrueerida 6000 hektaril metsakuivendussüsteeme, mis tähendab sadade kilomeetrite kraavide puhastamist.

Mullu rekonstrueeris RMK 7000 hektarit metsakuivendussüsteeme, ehitas 10 kilomeetrit uusi metsateid ja uuendas või rekonstrueeris 190 kilomeetrit metsateid. Sel aastal on plaanis peaaegu sama maht.

Sel nädalal kuulutas RMK välja riigihanke, et leida Pärnumaal 1968. aasta tööjooniste järgi loodud maaparandussüsteemide rekonstrueerija.

Kokku on kavas 1530 hektari metsakuivenduse rekonstrueerimine, mille käigus raiutakse 6000 tihumeetrit metsa ja võsa, kaevatakse 83 kilomeetril vanasid kraave ja töödeldakse mullavalle, juuritakse kände ja vahetatakse 92 vana truupi.

Lisaks peab ehitaja rajama 10 settebasseini ja uuendama tuletõrje tiigi.

Rekonstrueerimise tööde aluseks on Laanekraav OÜ koostatud kava.

Metsaparandustööde kavandamisel ja läbiviimisel arvestab RMK enda teatel negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise vajadusega. 2009. aastal valmis RMK tellitud metsakuivenduse settebasseinide projekt, mida nüüd rakendatakse metsaparandustööde projekteerimisel ja läbiviimisel.

Settebasseinide ülesandeks on metsaparandustööde läbiviimisel ja ka hiljem tekkiva orgaanilise hõljumi ja mineraalsete pinnaseosakeste kinnipüüdmine.

Sellega tagatakse metsakuivendussüsteemidest ojadesse ja jõgedesse suubuva vee parem kvaliteet.

"Metsaparandusel on teatud negatiivne keskkonnamõju, mille vähendamise võimalusi on vaja uurida. RMK finantseeritavad projektid ja uuringud on rakendusliku iseloomuga - tahame toimivaid lahendusi kohe ka metsaparanduses rakendada," rääkis RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

RMK finantseerib näiteks metsaparanduse teemalist teadus-rakendusuuringut, mis uurib metsakuivenduse mõju potentsiaalselt ohustatud liikidele. Selle tulemused selguvad aasta pärast.

RMK kasutuses on üle 400.000 hektari metsakuivendussüsteeme.