Saku vald kavandab ainulaadset hobuspordikeskust


BNS 17.03.2010

Harjumaa Saku vald kavandab Kajamaa ja Lokuti külla hipodroomi ja hobuspordikeskust, mis vallavanem Kuno Rooba sõnul on Eestis ainulaadne.

Vald teatas teisipäeval BNS-ile, et volikogu algatas möödunud neljapäeval üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, millega võimaldada hipodroomi ja selle tegevusega seotud hoonete rajamist.

"Planeeringuala areng loob eeldused uute töökohtade tekkeks. Hipodroomi rajamisega tõuseb oluliselt piirkonna atraktiivsus," ütles Rooba.

Alale kavandatakse 19 vähemalt kahe hektari suurust hobusepidamise võimalusega üksikelamukrunti, kaks ärimaa krunti (multifunktsionaalse hipodroomi peahoone ehitamiseks), kaks põllumajanduslike tootmishoonete maa krunti, kaks üldkasutatava maa krunti, viis maatulundusmaa krunti ja transpordimaa krunt.

Kavandatav keskus näeb ette ratsamaneeži, traavlite talle 200 hobusele, tribüüni, restorani, konverentsikeskust, spa-hotelli, ratsahobuste talle kuni sajale hobusele, ratsutamise võistlusväljakut, ratsutamisplatse, hobuste kopleid, traaviradu, treeninguradu, samuti tennise- ja jalgpalliväljakuid ning mängumaad lastele.

Umbes 160 hektari suurune kavandatav maa-ala piirneb idast Tallinn-Rapla-Türi maanteega, läänest Hao teega ja põhjast Vääna jõega.