Uus-Kiviõli kaevanduse KMH aruanne sai palju kriitikat


BNS 16.03.2010

Maidla valda plaanitava Eesti Energia Kaevanduste Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruanne sai esmaspäeval avalikul arutelul rohkelt kriitikat.

Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinni ütles BNS-ile, et hindamise käigus pole tuginetud konkreetsetele objektipõhistele süvauuringutele. Tema sõnul kasutati aruandes palju ülduuringuid, mis puudutavad tervet Ida-Virumaad.

"Läbi viimata jäid aga kaevanduse sotsiaalsete mõjude süvauuringud, uuringud inimeste tervisele, heaolule ja kinnisvarale. Lisaks on jäetud välja töötamata kompensatsiooni mehhanismid."

Vinni sõnul esitati arutelul aruandele ohtralt täiendusi, vald ise esitas ettepanekud ja küsimused kokku 14 leheküljel.

Vinni ütles, et kohalikud kardavad elukeskkonna halvenemist - kaevude tühjaks jäämist, soode kuivamist, jõgede kadumist, metsade kuivamist ning üldise mürataseme kasvamist.

Eesti Energia teatas BNS-ile, et lisaks Maidla vallavalitsuse ja volikogu esindajatele oli aruande avalikul arutelul kohal ka Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni juht Valdur Lahtvee.

Eesti Energia Kaevanduste arendusdirektor Kalmer Sokman ütles pressiesindaja vahendusel, et Lahtvee edastas hulgaliselt täiendusi koostatud KMH aruandele ja näitas üles rahulolematust töö teostaja aadressil. "Paljutki tema esinemises võis tõlgendada kui üleskutset riigikogu eelseisvatel valimistel toetada Eesti Roheliste Erakonda."

Sokman märkis, et kõik ettepanekud ja küsimused koguti KMH aruande koostaja poolt kokku ning neile vastatakse kirjalikult, vajalikud täiendused lisatakse KMH aruandesse ning saadetakse rahvale tutvumiseks Maidla valda.

"Otstarbekas on peale täienduste sisseviimist teha täiendav rahvakoosolek," ütles ta.

Arvestades, et lähiajal lõpetavad põlevkivi kaevandamise Aidu karjäär ja Viru kaevandus, on Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse rajamine Eesti majandusele ülioluline, lisas Sokman.

Varasema info kohaselt soovib Eesti Energia Kaevandused AS 25 aastaks piirkonnas kaevandamiseks luba maksimaalse aastamääraga kuus miljonit tonni. Ida-Viru maakonnas Maidla ja Mäetaguse vallas asuv Uus-Kiviõli mäeeraldise pindala on 6207 hektarit.

Taotluste kohaselt rajataks põlevkivi kaevandamiseks allmaakaevandus, kus põlevkivi kaevandamine toimub kamberkaevandamise meetodil.

Kaevandatud mäemass transporditakse rikastusvarbrikusse. Kaevandatava põlevkivi kasutusalad on energeetikatööstuse kütus ja keemiatööstuse tooraine.

Eesti Energia Kaevandused esitas Uus-Kiviõli mäeeraldise kohta kaevandamisloa taotluse 2005. aasta jaanuaris. 2004. aasta lõpus taotlesid samale alale kaevandamisluba VKG Aidu Oil ja Merko Kaevandused.