Ojamaa rikastustehase KMH programm sai mitmeid ettepanekuid


BNS 15.03.2010

AS-i Viru Keemia Grupp (VKG) Ojamaa tootmiskeskuse rajamist ja töötamist ning kaevise transporti käsitlev keskkonnamõju hindamise (KMH) programm sai avalikul väljapanekul mitmeid ettepanekuid.

KMH programmi koostanud Hendrikson & Ko keskkonnaekspert Riin Kutsar ütles BNS-ile, et programmi avaliku väljapaneku jooksul laekusid ettepanekud keskkonnaameti Viru regioonilt ja Võrnu Külaselts Waerkunilt.

Kutsari sõnul oli keskkonnaameti ettepanek tuua välja, milliseid saasteained ning kui suures koguses võib tekkida seoses tootmiskeskuse tööga.

Külaseltsi poolt laekunud ettepanekute "peamised teemavaldkonnad on pinna- ja põhjavesi ning tootmiskeskust teenindavate sõidukite liikluskorraldus," märkis Kutsar.

"Avalikul arutelul olid peamiseks murettekitavaks probleemiks ajutine kaevise väljavedu ning transpordiga kaasnev müra. Samuti tootmiskeskuse tööga seotud müra ning selle ulatus."

Kutsari sõnul viiakse mõjude täpne hindamine ja analüüs läbi KMH aruande käigus. Samuti toob aruanne välja leevendavad meetmed.

Möödunud neljapäeval toimunud avalikul arutelul osalenud VKG juhatuse liige Margus Kottise ütles BNS-ile, et kõik asjalikud kommentaarid, mida inimesed uue kaevanduse KMH programmi kohta tegid, võeti vastu.

Varasema info kohaselt on KMH aruande koostamine planeeritud aprilli, KMH aruande avalik väljapanek toimub mais, selle avalik arutelu mais või juunis ning aruande heakskiitmine ja keskkonnanõuete määramine juulis.

Tootmiskeskuse arendajal OÜ-l VKG Kaevandused on kavas Ojamaa kaevanduse teenindusmaale rajada põlevkivi tootmiskeskus, sealhulgas rikastusvabrik, killustikukompleks ja killustikulaod.

Rikastusvabrik ja konveier peaksid valmima aastal 2012, mil kaevandus peaks saavutama täisvõimsuse.