Ministeerium taotleb Teaduste Akadeemiale remondiraha


BNS 15.03.2010

Haridus- ja teadusministeerium taotleb valitsuse reservist 4,605 miljonit krooni Teaduste Akadeemia hoone avariiolukorras katuse remondiks.

Tallinnas Kohtu 6 asuva muinsuskaitse aluse hoone katust remonditi viimati aastatel 1990-1991 ja selle käigus rikuti mitmeid ehitusnorme, mistõttu on sadeveed aastaid läbi jooksnud. Seletuskirja järgi on kahjustatud hoone ülemise korruse tööruumid ja trepikodade seinad ja vesi jookseb läbi ka teisel korrusel.

2008. aastal tehtud ekspertiis näitas, et vaskplekist katusekate ja aluskatus ei vasta kehtivatele nõuetele ja katusekatte vale paigalduse tõttu on ohtu sattunud puidust katusekonstruktsioon. See soodustab hallituse, puidumädanike ja majavammi teket. Samuti on pööningukorruse tööruumide õhk seeneoste ja hallituse tõttu saastunud.

Olukorra parandamiseks on hädavajalik vaskplekist katusekatte eemdaldamine, puitosade väljavahetamine, normidekohase soojustuse ja tuuletõkke paigaldamine, alusroovituse ehitamine ja uue katusekatte paigaldamine.

Rahandusministeerium raha eraldamist valitsuse reservist ei toeta, pidades otstarbekaks menetleda taotlust aastate 2011-2014 riigi eelarvestrateegia ja tuleva aasta riigieelarve koostamise käigus. Tegemist ei ole ettenägematu kuluga ning haridus- ja teadusministeeriumil oli võimalus planeerida vahendeid talle ettenähtud piirsumma ulatuses tänavuse eelarve menetlemisel Kohtu 6 atuse renoveerimiseks, märkis rahandusministeerium.

Samuti on rahandusministeeriumi hinnangul eksklik väide, et Tallinna kultuuriväärtuste amet on teinud ettekirjutuse katuse vahetamiseks sel aastal - pigem palub amet vahetada katus esimesel võimalusel ning tegemist pole ettekirjutusega, mille täitmata jätmisele järgneks sanktsioon.

Ministeerium lisas, et seaduse järgi on riigieelarve Teaduste Akadeemia tegevuse rahastamiseks vaid üks allikas ja võik on otsida raha ka mujalt.