Võidusamba valgustushankel jätkab neli pakkujat


BNS 09.03.2010

Vabadussõja võidusamba uue valguslahenduse riigihanke kvalifitseerimistingimustele vastas neli taotlejat.

Kaitseministeeriumi teatel osutus seitsmest Vabadussõja võidusambale uue valguslahenduse saamiseks välja kuulutatud riigihankel pakkumise teinust kvalifitseerituks kolm ühistaotlejat, millest igaühe taga on kaks ettevõtet ning üks eraldi taotluse esitanud firma.

Kaitseministeerium teeb neile neljale ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks, ettevõtted peavad maikuus esitama oma lõpliku pakkumuse monumendile uue valgustuse rajamiseks.

Võistleva dialoogi vormis toimuva hanke esimeses etapis oodatakse taotlejatelt eskiislahendust, milles muu hulgas kirjeldatakse kasutatavate valgustite tüüpi, valgustuse juhtimislahendust ning esitatakse andmed seadmete töökindluse kohta. Samuti peavad firmad teatama tööde esialgse hinnangulise maksumuse.

Ministeeriumi pressiesindaja teatel hinnatakse võitja selgitamisel eelkõige pakutud valguslahenduse kunstilis-visuaalset poolt ja töökindlust.

Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle lahendus on majanduslikult soodsaim ja vastab enim lähteülesandes sätestatud nõuetele.

Pressiesindaja sõnul on lisaks Tallinna tehnikaülikooli koostatud monumendi senise valgustuse eksperthinnangule valminud ka ekspertiis võidusamba ehituskonstruktsioonide tehnilise seisundi kohta. Selle kohaselt vastavad monumendi põhilised kandekonstruktsioonid kõigile normidele ning nende kestvus on tagatud sajanditeks.