Algas Emajõe-Võhandu veeprojekti kolmanda etapi hange


BNS 09.03.2010

AS Emajõe Veevärk alustas Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti käigus erinevate Tartu- ja Ida-Virumaa valdade vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööde kolmanda etapi riigihankega.

Hange koosneb kahest osast, millest esimene hõlmab Tähtvere, Tartu ja Laeva valdadesse kokku viie reoveepumpla, seitsme kilomeetri veetorustiku ja 7,6 kilomeetri kanalisatsioonitorustiku projekteerimist ning ehitus- ja rekonstrueerimistöid.

Teine osa hõlmab Avinurme, Haaslava, Meeksi ja Märksa valdades kokku ühe kilomeetri ulatuses vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning ühe veetöttlusseadme ja Roiu reoveepuhasti rajamist.

Mõlema osa planeeritav hankelepingu kestus on 180 päeva.

Esimesele osale pakkumise tegemisel peab pakkuja kolme eelmise majandusaasta netokäibed ehitustööde osas igal aastal olema vähemalt 20 miljonit ja teise osa puhul kuus miljonit krooni.

Hankele saab pakkumisi esitada 31. märtsini, pakkumised avatakse samal päeval.

Emajõe Veevärk on varasemalt teatanud, et selle aasta lõpuks peaks lõppema Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti tööd kõigis 22 omavalitsuses.

Kahe viimase aasta jooksul on Emajõe Veevärk selles projektis pakkumisi võtnud üheksale hankele.

Emajõe Veevärk saab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt projektide läbiviimiseks abi üle 439 miljoni krooni.

Projekti toetussumma koos riigipoolse viie protsendi ja omavalitsuste 10-protsendilise toetusega moodustab 33 miljonit eurot ehk 516,6 miljonit krooni.