Tallinna Sitsi kõrghoone planeering jõuab volikokku


BNS 09.03.2010

Tallinna Koplisse Sitsi tänavale 60-korruselist kõrghoonet kavandav detailplaneering jõuab Tallinna volikokku kehtestamisele.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval esitada linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis hõlmab Kopli tänav 35, 35a, 35d ja Sitsi tänav 13a kinnistuid, teatas linn.

Detailplaneering näeb ette 11,33 hektari suurusele maa-alale ühe kuni 60-korruselise elu- ja ärihoone, kahe kuni kuuekorruselise elu- ja ärihoone, ühe kolmekorruselise ärihoone, ühe kahekorruselise lasteaia ning viie kuni üheksakorruselise korterelamu rajamise.

Ühtlasi sätestab detailplaneering olemasolevate muinsuskaitsealuste endise Balti Manufaktuuri hoonete rekonstrueerimise elu- ja ärihooneteks.

Planeeritav maa-ala asub Kopli südames Kopli ning Sõle tänava vahelisel alal endise Balti Manufaktuuri territooriumil. Linnaruumiliselt jääb planeeringuala oluliste sõlmpunktide vahele. Territoorium on hoonestatud kasutusest välja langenud lao- ja tootmishoonetega.

Detailplaneeringuga hõlmatud krundid asuvad Balti Puuvillavabriku hoonetekompleksi mälestiste kaitsevööndis.

Planeeringuala kontaktvöönd on hoonestuselt väga mitmekesine, siin kohtuvad väga erineva ilmega kvartalid ja erinevatel ajajärkudel rajatud hooned. Väga mitmekesine on ka piirkonna hoonestuse kõrgus, ulatudes 16-korruselise tornmajani.

Kavandatava kõrghoone on oluline linnaehitusliku elemendiga, mis mõjutab Tallinna siluetti.

Kõrghoone arhitektuurse lahenduse saamiseks peab arendaja korraldama soovitavalt rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. Kõrghoone tuleb kavandada võimalikult saledana ning olemasolev haljastus maksimaalselt säilitada.

Planeeringu koostas AS K-Projekt. Planeeringuala arendab OÜ Phoenix Land.