Algas geeni- ja biotehnoloogia keskuse ehitushange


BNS 05.03.2010

Eesti Biokeskus kuulutas Tartusse geeni- ja biotehnoloogia keskuse rajamiseks välja projekteerimis-ehitustööde hanke.

Biotehnoloogiliseks teadus- ja arendustegevuseks spetsialiseeritud laborikorpuses oleks kogupinda ligi 4079 ruutmeetrit ja kasulikku pinnaga ligi 2913 ruutmeetrit. Hoone on planeeritud liita Riia 23 asuvate laboratooriumikorpustega.

Hankel kvalifitseerimise tingimuseks on, et pakkuja viimase kolme majandusaasta (2007-2009) netokäive ehitustööde teostamisel peab olema kokku minimaalselt 450 miljonit krooni.

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 12. aprillil.