Algas Tallinna teletorni rekonstrueerimise hange


BNS 05.03.2010

Sihtasutus Tallinna Teletorn kuulutas välja Tallinna teletorni rekonstrueerimise hanke.

Pakkuja peab olema suuteline teostama ehitustöid oma vahenditest kuni 20 miljoni krooni ulatuses kolme-nelja kuu jooksul ilma tellijapoolse ettemaksuta. Sihtasutus tagab töödele raha hiljemalt alates neljandast kuust. Hanke kestus on kokku 13 kuud.

Hanke mahtu kuulub teletorni raudbetoonist tarindite defektide likvideerimine, elektripaigaldise tööd, kütte- ventilatsioonitööd, veevarustuse ja kanalisatsioonitööd.

Samuti osalised lammutustööd seoses hoone funktsionaalse ülesehituse muutumisega külastuskeskuse ja konverentsiruumi rajamisega 1. ja 2. korrusele. Teletornile rajatakse kava järgi uus pääsla, rajatakse näituse- ja ekspositsiooniruumid 21. ja 22. korrusel, vahetatakse liftid.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2007-2009) keskmine netokäive ehitustööde valdkonnas peab olema vähemalt 150 miljonit Eesti krooni aastas.

Pakkumusi saab esitada hiljemalt 7. aprillil.