Valmis Paljassaare tehissaarte KSH programm


BNS 04.03.2010

Valmis Tallinna Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

KSH algatati, kuna tehissaarte rajamisega kaasneb mere põhja tahkete ainete kaadamine mahus üle 10.000 kuupmeetri. Lisaks on jahisadama rajamiseks vaja ka merepõhja süvendada, rajada lainemurdja ja kaldakindlustus.

Programmile saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 18. märtsini. Programmi avaliku arutelu toimub 23. märtsil.

Tallinna linnavalitsus algatas novembris Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu, millega linn määras ehitusõiguse kolme omavahel ühendatud tehissaare rajamiseks.

Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale on kavandatud üks kuni üheksakorruseline, üks kuni neljakorruseline ning üks ühekorruseline äripindadega ühiskondlik hoone.

Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga.

Planeeritavatele tehissaartele on kavandatud juurdepääs autoga maismaaga ühendava silla abil, jalakäijad pääsevad saarele samuti üle planeeritava jalakäijate silla.

Parkimiskohti on alale planeeritud 530. Parkimine on kavandatud suunata hoonete all maa-alustel parkimiskorrustel, tehissaare maapealne ruum on kavandatud autovabaks.

23,76 hektari suurune maa-ala hõlmab lisaks tehissaartele ligi 28.000 ruutmeetri suurust Paljassaare 32c kinnistut, 14.420 ruutmeetri suurust kinnistut Paljassaare 32, 8630 ruutmeetri suurust kinnistut Paljasaare 32b ning ligi 12.000 ruutmeetri suurust kinnistut Paljassaare 32d.

Kõikide kinnistute omanik on AS KS Holding. Need maatükid ja lisaks veel 12 Paljassaare teel asuvat kinnistut krunditakse ümber 66 kinnistuks ja 28 kinnistule määratakse hoonestusõigus 96 hoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamist taotles 4. juulil 2008 sihtasutuse Kasiinosaar esindaja Märt Sults.