Viimsi Vesi käivitas vee- ja reoveerajatiste hanke


BNS 03.03.2010

AS Viimsi Vesi kuulutas välja Viimsi vee- ja reoveerajatiste projekteerimise ning rajamise hanke.

Tööde teostajal tuleb Viimsi valda planeeritavatele rajatistele teostada geoloogilised ja geodeetilised uuringud ning valminud uuringute alusel teha projekteerimis- ja ehitustööd.

Töö on jaotatud kaheks osaks, kus pakkumuse võib esitada nii ühele kui mõlemale osale.

Esimeses osas ehk Viimsi lääneranniku reovee survetorustiku rekonstrueerimise raames tuleb eelpool mainitud uuringute kõrval rajada reovee survetorustikku, isevoolset reoveetorustikku ja veetorustikku pikkusega vastavalt 1,6, 0,5 ja 0,4 kilomeetrit. Lisaks tuleb ehitada reoveepumpla.

Teises osas ehk Krati piirkonna vee- ja reoveerajatiste ehitamisel tuleb mainitud uuringute kõrval rajada veetorustikku, isevoolset reoveetorustikku, reovee vaakumtorustikku ja reovee survetorustikku vastavalt pikkusega 2,4, 03, 2,1 ja 0,1 kilomeetrit. Lisaks tuleb ehitada reoveepumpla ja rajada ligi 78 kinnistute vee- ja reovee liitumispunkti.

Töö esimesele osale pakkumise tegemiseks peab pakkuja poolt kolme aasta (2006, 2007, 2008) jooksul teostatud ehitiste müügitulu olema vähemalt 30 miljonit krooni, teisele osale pakkumist tehes vähemalt 40 miljonit krooni.

Hanke kestus on 230 päeva.

Pakkumisi saab esitada kuni 24. märtsini 2010.

Projekte toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.