Maanteeamet pole rahul püsiühenduse uuringu venimisega


BNS 03.03.2010

Maanteeamet pole rahul mandri ja Muhu saare vahelise püsiühenduse uuringu venimise ja kvaliteediga, kirjutab Meie Maa kolmapäeval.

Maanteeamet heidab Muhu ja mandri vahelise püsiühenduse uuringu koostajale WSP Finland Oy-le ette nii seda, et firma pole uuringut vaatamata tähtaja möödumisele valmis saanud, kui ka seni tehtu kvaliteeti.

Uuringu teostamiseks sõlmitud lepingu periood oli 1. august 2008 - 31. november 2009.

"Tellija ei ole rahul töövõtja suhtumisega töö perioodi jooksul suuliselt ja aruannete kohta kirjalikult esitatud kommentaaridesse," ütles maanteeameti projektijuht Kadri Auväärt.

"Vaatamata sellele, et töövõtja nõustub kommentaaridega ja lubab esitatud kommentaaridega arvestada, seda sageli põhjendusteta ei tehta."

Auväärti andmeil on WSP Finland Oy nimetanud hilinemise peamise põhjusena töö perioodi aastaajalist asetumist, mistõttu ei olnud võimalik uuringutega lepingu perioodi alguses peale hakata. See omakorda tinginud lõpparuande hilinemise orienteeruvalt kolm kuud.

"Lepingu perioodi muudetud ei ole, see oli töövõtjale lepingu sõlmimisest alates teada," ütles Auväärt. "Tellija hinnangul oli töö lepingulise perioodi jooksul teostatav."

Auväärt tõdes, et aruande kommenteerimise-täiendamise periood on võtnud eeldatust kauem aega ning oktoobri lõpus kommenteerimiseks esitatud aruanded ei vastanud kava lähteülesandele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmile.

Samuti polnud tähtaegselt lõpetatud Natura hindamine. Aruande täiendamine vastavalt kokku lepitud kommentaaridele võttis oluliselt kauem aega kui leping ette näeb - 15 päeva - ning täiendatud aruandes esineb endiselt olulisi puudusi, lisas Kadri Auväärt.

Auväärt kinnitas, et Maanteeameti hinnangul tellija poolseid põhjuseid uuringu valmimise venimiseks ei ole. "Töövõtja on viidanud ühe hilinemise põhjusena uuringu aruannete korduvale kommenteerimisele," rääkis Auväärt. "Tellija on aga seisukohal, et aruandeid tuleb kommenteerida seni, kuni need on kinnitatud metoodika kohased ja kvaliteetsed."

Auväärti andmeil on amet esitanud töövõtjale ühe trahviarve, mille tasumisest on WSP Finland Oy keeldunud, viidates lepingu kaksipidi tõlgendatavusele.

"Lepingu lõpptähtaja ületamise eest tuleb töövõtjal eeldatavalt tasuda trahvi," lausus Auväärt, kelle sõnul otsustatakse trahvisumma suurus pärast töö vastuvõtmist.

Vaatamata puudustele WSP Finland Oy senises töös pole otsust uue uuringukoostaja leidmiseks täna tehtud, ütles Auväärt.

WSP Finland Oy-ga sõlmitud lepingu maksumus on 13 miljonit krooni käibemaksuta. Seda, kui palju on raha seni kulunud uuringu tegemiseks, Auväärt öelda ei soovinud.

Märtsi lõpus loodab amet panna kava ja KSH aruanded avalikule väljapanekule. "Käimas olev töö, mille eesmärgiks on kava ja KSH koostamine ja enam kui kümne uuringu läbi viimine, viiakse lõpule," kinnitas Kadri Auväärt.

Maanteeameti vastu võetud kava ja KSH aruanne esitatakse liiklusühendusviisi kohta otsuse tegemiseks valitsusele.

Meie Maal püsiühenduse uuringu projektijuhi WSP Finland Oy esindaja Peet Rannistega vaatamata korduvatele katsetele ühendust saada ei õnnestunud.