Aas: Linnahalli korrastamise tähtaega pole võimalik öelda


BNS 01.03.2010

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul ei ole võimalik nimetada konkreetset tähtaega Linnahalli kordategemiseks, kuni puudub selgus projekti rahastamise osas.

"Erainvesteeringute kaasamise edukus sõltub käesoleval momendil paljuski Eesti riigi heast tahtest kõnealust projekti erainvesteeringute garantiiga toetada," nentis Aas oma vastuses linnavolikogu arupärimisele.

Aas lisas, et kui Eesti riik ei pea võimalikuks Tallinn Entertainment LLC poolt kavandatud rahastamisvõimalust toetada asub Tallinn Entertainment LLC loodetavasti uute projekti rahastamisvõimaluste läbitöötamisele.

Vastavalt Tallinn Entertainment LLC poolt ettevalmistatavale investeeringute rahastamise kavale granateeriksid Eesti riik ja USA valitsus kuni 75 protensti erainvesteeringute kogusummast. Arvestades investeeringu kogusuurust on ka 25 protsenti sellest Aasa hinnangul Tallinn Entertainment LLC jaoks tugev stiimul jälgimaks, et projekt tervikuna jõuaks kasumisse ja garantiisid ei oleks vaja realiseerida.

Rahandusminister Jürgen Ligi on kinnitanud, et linnahallist hoolib riik küll, aga riigil ei ole võimalik selliseid garantiisid seada.

Ligi ütles BNS-ile, et Ameerika Ühendriikide Eravälisinvesteeringute Korporatsiooni (Overseas Private Investment Corporation - OPIC) garantii Eesti riigile avaneb alles juhul, kui Eesti riik on maksevõimetu.

Varasema info kohaselt oleks Tallinnal Ameerika Ühendriikide valitsuse tagatisel võimalik saada soodsatel tingimustel laenu kogusummas 250 miljonit dollarit.

Linnahalli renoveerimisprojektis linna partneriks olev USA firma Tallinn Entertainment LLC on Tallinna linnavalitsuse andmeil lubanud linnahalli investeerida miljardeid kroone.

OPIC on USA asutus, mille ülesandeks on kapitali mobiliseerimine ning kaasabi osutamine Ameerika Ühendriikide eraettevõtete osalemisele teiste riikide majanduslikus ja sotsiaalses arengus.

OPIC on välja töötanud kindlustustoote, mis kompenseerib riigi poolt võetud garantiikohustuse mittetäitmist.