Kopli liinide arendamine võib toimuda osade kaupa


BNS 26.02.2010

Reedel toimunud Tallinna Kopli liinide arendusprojekti teemalisel koosolekul pakkusid osalejad ühe võimalusena piirkonnale arendaja leidmiseks välja projekti jagamise osadeks.

Tervikuna on tegemist liiga suure piirkonnaga ja keegi praegu sellist riski ei võtaks, ütles Toomas Pirn Tallinna pressiteenistusest BNS-ile.

Muinsuskaitse aspektist on üks võimalus ka arhitektuuriliste tingimuste leevendamine, lisas Pirn.

Pirni sõnul on tegemist siiski mitme aasta perspektiiviga ja koosolekul ühtegi otsust vastu ei võetud. "Eelkõige kaaluti, et millised oleks erinevad võimalused," selgitas Pirn.

Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on võimalik alale ehitada kuni viiekorruselisi korterelamuid, milles kokku ligi 300 korterit, ning korterelamutele lisaks 38 ühepereelamut. Eelmisel kevadel läbi viidud kirjaliku enampakkumine alale hoonestusõiguse seadmiseks nurjus.

Lisaks elamute ehitamisele ja taastamisele tuleb arendajal välja ehitada ehitiste teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud, vihmaveekanalisatsioon ja tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega ning rajada üldkasutatav haljastus.

Reedesel koosolekul osalesid erinevate ametkondade, arhitektide ning ehitus- ja kinnisvarafirmade esindajad.

Kopli liinide ala asub Põhja-Tallinnas Sepa tänava, Kopli tänava ning mere vahelisel alal, piirnedes idas Neeme tööstusrajooni ja Kase pargiga.

Lõunas piirneb ala Kopli tänavaga ja läänes Vene-Balti sadamaga. Maa-ala põhjapiiriks on Paljassaare lahe akvatoorium.