Riik toetab 135 miljoniga kolme külhoone ehitust


BNS 26.02.2010

Riik toetab Euroopa Kalandusfondist Eesti Kalapüügiühistut, Eesti Traalpüügi Ühistut ja Eesti Kutseliste Kalurite Ühistut kokku 135 miljoni kroonise investeeringutoetusega.

Investeeringutoetuse abil ehitatavad külmhooned võimaldavad kaluritel edaspidi saada oma kala eest märksa kõrgemat hinda kui seni, teatas põllumajandusministeerium

Üks külmhoone rajatakse Paldiskisse, teine Haapsallu ja kolmas Pärnumaale. Minimaalselt peab iga külmhoone mahutama 2000 tonni kala ja külmutamise päevane võimsus peab olema 200 tonni.

Eesti Kalapüügiühistu koondab kaheksat, Eesti Traalpüügi Ühistu viit ja Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu kuut kalapüügiga tegelevat ettevõtet.

Need kolm tootjate ühendust kasutavad 90 protsenti Eestis traalidega püütavast kilu ja räime kvoodist.

Kõik kolm tootjarühma taotlesid investeeringutoetuseks 45 miljonit krooni ning tänaseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kõik kolm taotlust heaks kiitnud.

Maksimaalne toetuse määr on 75 protsenti, seega omalt poolt lisab iga tootjarühm külmhoonete ehitusse vähemalt 15 miljonit krooni.