Abja vald otsib Abja gümnaasiumi spordikompleksi ehitajat


BNS 25.02.2010

Viljandimaal asuv Abja vallavalitsus on käivitanud hanke Abja gümnaasiumi tööõpetuskorpuse ja spordikompleksi projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Ehitatava kahe- kuni kolmekorruselise hoone suletud netopind on kokku 3864 ruutmeetrit, millest 1376 ruutmeetrit on tööõpetuskorpuse hooneosa ning 2491 ruutmeetrit spordikompleksi hooneosa.

Hanke hulka kuulub ka tööõpetuskorpuse ja spordikompleksi ehitusega kaasnevate rajatiste ja trasside ehitamine ning heakorrastuse ja haljastuse tegemine.

Projekti eeldatav maksumus on 10 miljonit krooni.

Hankelepingu kavandatav alguskuupäev on 15. aprill ja lõppkuupäev 17. juuli.

Hange viiakse läbi läbirääkimistega hankemenetlusena. Pakkujate piirarvu hankija ei määratleta, kuid läbirääkimisi peab hankija mitte enam kui viie odavaima pakkumise teinud pakkujaga.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt 90 miljonit krooni.

Taotluste esitamise tähtaaeg on 3. märts ning kvalifitseeritud taotlejatele hankedokumentide esitamise kuupäev 5. märts. Pakkumised avatakse 30. märtsil.

Hankeleping on seotud kohalike omavalitsuste investeeringutoetuse kavaga KOIT.