Estlink 2 hankel osalemiseks kvalifitseerus kuus firmat


BNS 19.02.2010

Eesti-Soome teise elektri merekaabli Estlink 2 tulevastele ehitushangetele kvalifitseerus kokku kuus firmat.

Kaablihankel osalemiseks kvalifitseerusid ABB AB High Voltage Cables, Nexhans Norway AS ja Prysmian PowerLink S.r.l ning kaabli kasutamiseks vajalike konverteralajaamade hankel osalemiseks kvalifitseerusid ABB Power Systems, Areva T&D SAS ja Siemens Osakeyhtiö, teatas OÜ Eleringi esindaja BNS-ile.

Uue merekaabli rajamise protsessis on järgmiseks etapiks ehitushangete käivitamine. Seda saab teha siis, kui kaabli ehitamiseks on langetatud lõplik investeerimisotsus.

Eesti-Soome ühishanked korraldavad kahe riigi põhivõrguettevõtted Elering ja Fingrid Oyj. Hanked toimuvad Soomes.

Üks hange sisaldab endas kahe alalisvoolu vahelduvvooluks muundava alajaama (Püssi Eestis, Anttila Soomes) seadmete tarnet koos projekteerimise, ehitamise, paigaldamise ja töösse viimisega.

Teine hange näeb ette ligi 140 kilomeetrit pika Estlink 2 merekaabli ja Eesti maismaaosas 12-kilomeetrise maismaakaabli tarnet, ehitust ja töösse viimist.

Estlink 2 on teine alalisvoolu ühendus Eesti ja Soome vahel, mille nimivõimsus on 650 megavatti ning pinge 450 kilovatti.

Alalisvoolu liini kogupikkus on nii Eesti kui Soome poole osas enam kui 160 kilomeetrit ning ühendus on plaanis töösse rakendada 2013. aasta lõpuks.

Projekti eeldatav maksumus on ligikaudu 300 miljonit eurot.

Estlink 2 rajamise eesmärk on läbi täiendavate ühenduste rajamise suurendada Eesti ja kogu Balti regiooni varustuskindlust elektriga ning luua paremad eeldused toimiva elektrikaubanduse tekkimiseks turu täielikul avamisel 2013. aasta algusest.