Amet kinnitas Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti KMH


BNS 18.02.2010

Keskkonnaamet kiitis heaks Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Eelprojekti koostamise eesmärgiks on majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud projektlahendi saamine Jõhvi-Tartu-Valga maantee ühendamiseks läbi Emajõe oru Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega Tartust põhjapool.

Uue ühenduse üks ots on planeeritud Jõhvi-Tartu-Valga ja Tartu-Jõgeva-Aravete maantee ristumiskohta Kvissentali kandis. Teine ots on plaanitud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetrile 179 Tiksoja ristmiku piirkonda.

Eelprojekti eesmärgiks on teetrassi ja ristmike teemaa määramine, mõjualade määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine ning ettepanekute tegemine teede ja rajatiste kuuluvuse ja liigi osas.

Ehituse hinnanguline maksumus on pool miljardit krooni.