Muuga sadamas lõppesid laienduse tagalaala täitetööd


BNS 16.02.2010

Tänavu jaanuaris lõpetas mitme riigi ehitusettevõtetest koosnev konsortsium Muuga sadama idaosa laienduse tagalaala täitetööd.

Täitetööde tulemusena moodustati Muuga sadama idaosa laiendustööde käigus sadamasse 50,5 hektarit uut territooriumi, millest ligi 30 hektarit rajati mere arvelt, teatas Muuga sadama omanik AS Tallinna Sadam.

Töödeks kulus 1,1 miljonit kuupmeetrit liiva, millest 0,9 miljonit kuupmeetrit ammutati Naissaare läheduses meres asuvast liivamaardlast.

Objekti tööde maksumus oli 237,8 miljonit krooni, millest 45 protsenti finantseerib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Töid teinud konsortsiumi kuulusid Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaal, Van Oord Dredging and Marine Contractors bv Hollandist, OÜ Kiiu Soon ja Dredging Internarional bv Belgiast.

Uus territoorium on Tallinna Sadama selgitusel eelduseks Muuga sadama edasiseks idasuunaliseks arenguks, sealhulgas tehnovõrkude rajamiseks, ning loob ühenduse rajatava uue konteinerterminali ala ja Muuga tööstuspargi vahel.

Tallinna Sadamal käivad praegu otsingud operaatori leidmiseks uuele konteinerterminalile.