Prügila investeeris jäätmekütuse tootmisse 30 miljonit


BNS 16.02.2010

Tallinna Prügilas alustab teisipäevast tööd segaolmeprügist jäätmekütust tootev mehhaanilis-bioloogiline töötlemistehas, millesse ettevõte investeeris ligi 30 miljonit krooni.

"Jäätmekütuse tootmise tulemusel väheneb prügilasse ladestatavate jäätmete hulk. See toob aga kaasa senisest olulisemalt väiksemad saastetasud, mis avaldub omakorda stabiilsetes hindades Harjumaa elanikele," rääkis Tallinna Prügila juhatuse liige Allan Pohlak.

Käitlushinna ühtlast taset lõpptarbijale aitab Pohlaku sõnul hoida ka jäätmekütuse müügist teenitud tulu.

Tootmisprotsessis eraldatakse kõigepealt segaolmejäätmetest mehhaaniliselt biolagunevad jäätmed ja metall. Metallid suunatakse taaskasutusse, biolagunev aine aga komposteeritakse või suunatakse biogaasi tootmisesse. Ülejäänud jäätmed peenestatakse puruks ehk jäätmekütuseks.

Tallinna Prügila on praeguseks sõlminud kokkulepped kogu toodetud jäätmekütuse ekspordiks Lätti, Brocenes asuvasse Cemexi tsemenditehasesse. Esimene kogus jäätmekütust saadetakse Lätti märtsikuus.

40.000 tonnist olmejäätmetest saab prügila teate järgi mehhaanilis-bioloogilise töötlemisega toota aastas ligi 20.000 tonni jäätmekütust.

"20.000 tonni jäätmekütust on arvestatav kogus, mis katab näiteks ligi pool Kunda tsemenditehase vajadusest tänaste tootmismahtude juures," viitas Pohlak jäätmekütuse võimalikule väljundile ka kohalikul turul. Koostööpartneriteks võivad tema sõnul kujuneda ka elektri ja soojuse koostootmisjaamad.

Paari aasta pärast soovib Tallinna Prügila käidelda kuni 100.000 tonni segaolmejäätmeid aastas - see tähendab, et Tallinna Prügila aastaseks jäätmekütuse toodanguks kujuneb ligi 50.000 tonni, selgitas Pohlak.

Tallinna Prügila avati 2003. aastal. Ettevõttes töötab 20 inimest.

Tallinna linnal on prügilas 35-protsendiline osalus, prügila enamusosanik on Veolia Umweltservice Betelingungsverwaltung GmbH.

2009. aastal käitles Tallinna Prügila ligi 180.000 tonni tavajäätmeid, millest ligi 160.000 tonni olid segaolmejäätmed.

Märtsist hakkab Tallinna Prügilas tööle ärimehe Urmas Sõõrumaa kontsernile U.S. Invest kuuluva Tallinna Prügilagaasi soojuselektrijaam, mis kasutab ära ladestatud prügis tekkivat biogaasi.

Tallinna Prügilagaasi juht Priit Mikelsaar rääkis BNS-ile, et prügilagaasi kogused praegu kasvavad ning neid jätkub hinnanguliselt rohkem kui 10 aastaks. 1,9-megavatise jaama elektri müüb firma põhivõrku, soojust toodab jaam prügilale või jahutab maha.

Prügilagaasi soojuselektrijaama investeeringu maksumus ulatub Mikelsaare sõnul 25-30 miljoni kroonini.