Estlink 2 rajamine sõltub elektrituru kauplemismahust


BNS 15.02.2010

1. oktoobriks plaanitud Estlink 2 lõpliku investeerimisotsuse langetamisel hindab Soome põhivõrguettevõte Fingrid, kas alates 1. aprillist on Eesti elektriturul olnud piisavalt kauplemismahtu, ostjaid ja müüjaid.

Eesti põhivõrguettevõtte Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Elering ja Fingrid teevad oma 1. oktoobri otsuse Eesti elektrituru arengu osas eraldiseisvalt.

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonna kauplemismahu kõrval on olulisteks hindamiskriteeriumideks usaldusväärsus ja läbipaistvus, lisas Veskimägi.

Samuti on vajalik, et 350-megavatise võimsusega Estlink 1 praegused omanikud annaksid turu kasutusse 155 megavatti põhja-lõuna ja 140 megavatti lõuna-põhja suunal.

Veskimägi ja Fingridi juhatuse esimees Jukka Ruusunen sõlmisid esmaspäeval Tallinnas Estlink 2 ehitamise raamleppe, mis määratleb kahepoolsed tegevused kuni sügiseni. Järgmine kokkulepe koos tehniliste tingimustega on plaanis sõlmida käesoleva aasta kevadel.

Veskimägi sõnul tagab Eesti ja Soome vahele 650 megavatti võimsust lisav Estlink 2, et 2013. aastast täielikult avanev Eesti elektriturg toimib avatud konkurentsi põhimõttel igal tunnil.

Ruusunen oli esmaspäeval positiivselt meelestatud 1. oktoobriks tehtava lõpliku investeerimisotsuse osas. Ta märkis, et Estlink 2 rajamise protsess algas 2007. aastal ja on senini kulgenud kiires tempos.

Põhivõrguettevõtted soovivad Estlink 2 anda töösse 2014. aasta alguses, kuid välistatud ei ole tehnilised takistused. Ruusunen tõi näite, et Soome ja Rootsi vahelise merekaabli ehitamine pikenes aasta võrra, kuna tehasest ei olnud suure nõudluse tõttu võimalik kaablit saada.

Elering ja Fingrid plaanivad Estlink 2 alalisvoolu kaabli ja Estlink 2 alalisvoolu muundusseadmete hanke välja kuulutada mais. Hangetel osalemiseks vajaliku kvalifikatsiooni saamiseks on laekunud seitse taotlust.

Estlink 2 keskkonnamõjude ekspertiis on lõppjärgus.

Euroopa Komisjon annab 100 miljonit eurot Estlink 2 ehituseks juhul kui näeb Eesti ja Soome poolset selget tahet, mis seisneb Fingridi 1. oktoobri otsuses. Komisjoni rahastamisotsus tuleb 2010. aasta lõpus.

Kogu plaanitav investeering 650-megavatise merekaabli ehitamiseks on 300 miljonit eurot.