Saarte Liinid tahab sadamat süvendada keelatud ajal


BNS 10.02.2010

Saarte Liinid tahab Hiiumaal asuvat Heltermaa sadamat kaevandada keelatud ajal, mil setted võivad rikkuda kalade paljunemise sadamast lõunas asuvatel kalakoelmutel.

Keskkonnaministeerium võttis menetlusse AS-i Saarte Liinid taotluse varem väljastatud vee erikasutusloa muutmiseks. Luba tahab Saarte Liinid muuta seoses vajadusega teostada süvendustöid loaga kehtestatud keeluajal ehk ajavahemikul 15. aprillist kuni 30. juunini.

Praegu on Saarte Liinidel luba teha süvendustöid mahus kuni 80.000 kuupmeetrit ja kaadata materjal merre. Töid pole lubatud teha sadamast lõunas asuvate kalakoelmute tõttu eelmainitud ajavahemikul ja muul ajal tuleb tööd peatada, kui süvendamise ajal tehtava heljumi leviku seire käigus täheldatakse, et see võib arvestatavas koguses kanduda koelmutele.

Heltermaa sadama rekonstrueerimise käigus renoveeritakse ja pikendatakse kai number 3 ning selle ette rajatakse laevade manööverdusala. Samuti renoveeritakse kai number 1, rajatakse väikelaevade bassein 32 alusele ja renoveeritakse sadama navigatsioonimärkide süsteem.

Samas võttis ministeerium menetlusse Saarte Liinide taotluse vee-erikasutusloa saamiseks, mida on vaja Munalaiu, Manilaiu ja Kihnu sadama süvendamiseks kogumahus kuni 83.000 kuupmeetrit.

Veel menetleb ministeerium AS-i Tallinna Sadam taotluse vee erikasutusloa saamiseks. Vee erikasutusluba taotleb firma Paldiski Lõunasadama kai number 6a ehitamiseks. Täitetööde maht on seal 650.000 kuupmeetrit ning kai-esise akvatooriumi süvendamise kavandatav maht on kuni 350.000 kuupmeetrit.