Valitsus annab omavalitsustele teede rajamiseks maad


BNS 10.02.2010

Valitsus kavatseb neljapäeval anda Tallinnale ja Harku vallale maad, mida omavalitsused vajavad teede ehitamiseks.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi esitab valitsusele eelnõu, millega Tallinn saab munitsipaalomandisse Tartu maantee 88a kinnistu. Tallinn vajab ligi 3000 ruutmeetri suurust krunti Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks, täpsemalt Peterburi tee pikenduse trassi jaoks.

Lisaks teeb keskkonnaminister valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel ettepaneku anda Harku valla munitsipaalomandisse Tiskre külas asuvad transpordimaa sihtotstarbega kuus maaüksust.

Vastavalt piirkonna üldplaneeringule on maaüksused vajalikud Tabasalu alevikku ja Tallinna linna ühendava kergliiklustee rajamiseks.