TOPi arendusele tekitab vastuväiteid projekti maht


BNS 10.02.2010

Pirita jõe suudmealal asuva Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) arenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) täiendatud aruandele esitatud vastuväidete peamiseks põhjuseks on plaanitud arenduse suur maht.

Keskkonnamõju hindaja OÜ Hendrikson & Ko juhtiv ekspert Kuido Kartau ütles BNS-ile, et vastuväidete põhjuseks on ka "kahtlus, kas selline asi sellisesse kohta sobib."

Kartau lisas, et osade oma seisukoha avaldanud iskute hinnangul ei peaks ala mitte hoonestama, vaid selle võiks kujundada avalikuks linnaruumiks ehk pargiks.

"Oleme leidnud, et majad midagi hullu kaasa ei too ja park ka muidugi mitte. Oleme rõhutanud, et tuleb arvestada üldise reaalsusega, et kui täna on seal parklaala, siis arendajat ehk maaomanikku ei saa keegi sundida tegema tänase tegevuse asemele näiteks parki. Ta võib seal parklat edasi pidada, kui ei lubata seda teha, mida ta tahaks teha," selgitas Kartau.

Arendaja on AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.

Kartau sõnul on arendaja selgelt öelnud, et kui avalik võim tahaks alale rajada parki, siis oleks arendaja nõus müüma maa linnale või riigile. "Linn on öelnud, et tal puuduvad selleks vahendid," lisas Kartau. Tema hinnangul peaks arenduse arutelu edasi käima detailplaneeringu protsessis.

Kokku laekus KSH aruandele kuus kirja vastuväidetega. Kirjadele vastab Hendrikson & Ko kirjalikult. Seejärel saadab ettevõte KSH aruande koos saabunud kirjade ja vastustega heakskiitmiseks keskkonnaametile.

Varasema info kohaselt laekus vastuväiteid Pirita seltsidelt, Tallinna keskkonnaametilt ja arendatava ala naabruskonna elanikelt.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon jättis mullu novembri lõpus KSH aruande heaks kiitmata, kritiseeris seda ja palus sisse viia täiendusi. Hendrikson & Ko täiendas aruannet ja see oli avalikul arutelul teisipäeval.

Pirita jõe suudme parem- ja vasakkalda, Regati puiestee 1, 3, 5 kinnistu ning Regati puiesteele jääva haljasala detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale pere-, rida- ja korterelamute ehitamine ja olemasoleva purjespordikeskuse hoone rekonstrueerimine. Samuti on plaanis koos juurdeehitusega kavandada hoonest Pirita keskus koos kaubandus-, teenindus-, kultuuri-, spordi- ja puhkeasutustega.

Planeeritava ala pindala on ligi 63,3 hektarit, kavakohaselt tuleb alale kuni 400 uut korterit ja 900 uut elanikku.