Sikafloor®-2 SynTop, Mittemetalne kuivpuiste põranda tugevdamiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor-2 SynTop
on sünteetiline ”dry shake” tüüpi kuivpuiste betoonpõranda pinna kõvendamiseks. Sisaldab tsementi, kõva kivimaterjali, lisandeid ja pigmente.

Kasutuskohad

 • Laod
 • Jaotuskeskused
 • Tehased
 • Töökojad
 • Muuseumid
 • Kontorid
 • Lennukiangaarid
 • Hobitarvete müügikohad
 • Tööstusruumid
 • Kaubanduskeskused
 • Supermarketid

Omadused
Tugevat kulutamist taluv mittemetalne kuivpuiste-pindekiht valatud põrandatele. Värskele betoonpõrandale pealekantuna ja sissehõõrutuna moodustab värvilise kulutamist taluva ja tasase pinna.

 • Suur kulumiskindlus
 • Löögikindel
 • Hea õlide ja määrete taluvus
 • Kivimaterjali sertifikaat 20 aastaks
 • Pikaajaline põrand => kulusäästlik
 • Hooldusvaba
 • Mittetolmav
 • Kiiresti pealekantav
 • Saadaval erinevates värvitoonides
 • Takistab kiudude väljumist kiudarmeeritud betoonpõrandatest

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Valubetooni tarnimise vaheajad peavad olema ühetaolised. Betooni survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

Segamine
Segamist ei ole vaja, sest toode on valmissegatud kuivpuiste.

Pealekandmine
Kui pealekandmine tehakse käsitsi, tuleb betoonivalu pinnale tõusev vesi eemaldada või lasta sellel aurustuda. Sikafloor-2 SynTop puistatakse tasandatud betoonipinnale ühtlaselt kahes järgus: 1. kihile 4 kg/m² ja 2. kihile 3 kg/m², kokku 5 kg/m². Lõplik pinna tasasus halveneb, kui Sikafloor-2 SynTop kuivpuistet visatakse hooletult või kaugemalt kui 2 m.
Kasutades pealekandmiseks laserjuhitavat betoonpinna silumismasinat ja sellega ühendatud automaatset pealekandmisseadet, saab Sikafloor-2 SynTop betoonile kanda ühe pealekandmisega ühtlaselt kohe pärast silumist 5 kg/m².

Hõõrumine/tihendamine
Esimese kattekihi hõõrumisele järgneb koheselt teise kihi puistamine ja hõõrumine. Hõõrutud pind hakkab kõvenema tavalisest kiiremini. Lõplikku viimistlust pooride sulgemiseks ja lainelisuse kõrvaldamiseks saab teha kas käsitsi või hõõrumismasinaga.

Järelhooldus
Järelhooldus ja lakkimine tehakse kohe pärast viimistlemist kasutades selleks betooni järelhooldusainet Sikafloor ProSeal.

Vuukimine
Vuukide sisselõikamise järel puhastatakse vedelad lõikejäätmed koheselt. Vuukimiseks võib kasutada sobivat Sikaflex vuukimismassi.

Kaitsmine
Pinda tuleb kaitsta kõvenemisreaktsiooni ajal, et see säiliks puhtana.

Tähelepanu!

 • Ühtlase värvitooni tagamiseks on oluline, et põranda valamine tehakse võimalikult puhtas ja kaitstud keskkonnas.
 • Sikafloor-2 SynTop ühtlase pealekandmise juures on oluline õige ajastamine ja hõõrumistehnika.
 • Kuivpuiste pealekandmist ei saa teha tugeva õhuvooluga/tõmbetuulega kohas.
 • Betoonaluse sellised omadused nagu veesisaldus ja tsemendi kvaliteet võivad põhjustada mõnesugust värvimuutust.
 • Libisemise takistamist saab parandada keemilise vanandamisega.
 • Värvimuutused kuivamise ajal on tavaline ja oodatav selle töötlusviisi korral.
 • Lõplikul kuivpuistepindel esineb paigast sõltuvalt mõnesugune värvimuutus tulenevalt aluseks oleva betooni loomulikust värvimuutusest.

Tehnilised andmed
Toode
Tsementi, kõva kivimaterjali, lisandeid ja pigmente sisaldav kuivpuiste.

Kulumiskindlus
BS8204 järgi klass AR1, keskmiselt 0,05 mm kulumine.

Kulunorm
Sikafloor-2 SynTop: 5 kg/m² Sikafloor ProSeal: 10-12 m²/l

Pakend
25 kg kott.

Ladustamine ja säilivus
Vähemalt 1 aasta nõuetekohaselt ladustatuna avamata originaalpakendis kuivades laoruumides (+5 °C … +30 °C).
Heakskiidud
British Board of Agrément Certificate No 97/3334

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustu-seta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee