Tallinn saadab volikokku Mäekalda kortermaja planeeringu


BNS 09.02.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada volikogule kehtestamiseks Tallinna kesklinnas asuva Mäekalda 13 kinnistu detailplaneeringu, millega on kavas rajada maa-aluse ja kuni kolme maapealse korrusega korterelamu.

Kadrioru pargi vahetus läheduses asuva 0,48 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud planeering täpsustab ka elamumaa sihtotstarbega krundi kasutustingimusi.

Planeeringu kehtestamisel muutub Koidula tänava maa-ala osa osas kehtetuks Rohelise aasa, Mäekalda tänava ja Koidula tänava vahelise kvartali ning sellega külgnevate Koidula 21 ja 21a kruntide detailplaneering, Mäekalda tänava maa-ala osa osas muutub kehtetuks Mäekalda tänava, Weizenbergi tänava ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering.

1422-ruutmeetrine Mäekalda 13 kinnistu on hooldamata ja ümberkaudsed elanikud ladustavad sinna prügi. Krundist poole hõlmab kõrge varisemisohtlik paekallas. Kinnistul asub lagunenud vundament. Kinnistu kuulub OÜ-le Blauhaus.

Planeeritud maa-alale ulatub arheoloogiamälestiseks tunnistatud Kadrioru hoonetele, pargile ja kunstimälestistele määratud ühine kaitsevöönd.

Planeeringu koostamise algatamist taotles 2005. aasta septembris OÜ Baltic Furniture, planeeringu koostas FE Arhitektid OÜ.

Tallinna linnavalitsus plaanib istungil esitada volikogule kehtestamiseks ka Põhja-Tallinnas asuva Pelguranna 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis näeb krundil ette sotsiaalhoonete ehituse.

Planeeringuga määratakse 1,13 hektari suurusel planeeringualal asuvale kinnistule ehitusõigus kahe uue kuni kolmekorruselise maapinnast kuni 12 meetri kõrguse, maa-aluse korrusega sotsiaalhoone rajamiseks ning täpsustatakse olemasoleva kahekorruselise põhihoone ja viie ühekorruselise abihoone ehitusõigus.

Sotsiaalmaa sihtotstarbega Pelguranna 31 kinnistu pindala on 6432 ruutmeetrit. Kinnistu omanik on Tallinna linn.

Detailplaneeringu koostamist taotles 2007. aasta juulis Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet. Planeeringu koostas arhitektuuribüroo Koot & Koot OÜ.

Tallinna linnavalitsus kehtestab kolmapäeval Nõmme linnaosas asuva Kadaka puiestee 94 kinnistu detailplaneeringu, mille ülesanneteks on 0,41 hektari suurusel maa-alal asuva kinnistu jagamine kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramine ühe kahe korteriga kahekorruselise korterelamu ja kahe kahekorruselise üksikelamu rajamiseks.

Kinnistu suurus on 3700 ruutmeetrit ja maakasutuse sihtotstarve elamumaa.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2007. aasta veebruaris OÜ Planana. Planeeringu koostas Guru Projekt OÜ.

Lisaks kavatseb linnavalitsus istungil vastu võtta Kristiine linnaosas 0,44 hektari suurusel maa-alal asuvate Endla 61 ja 61a kinnistute detailplaneeringu, millega on kavas määrata ehitusõigus kuni kolmekorruselise äripindadega korterelamu rajamiseks Endla 61a kinnistule.

Kinnistu maakasutuse sihtotstarve on plaanis muuta 75 protsendi ulatuses elamu- ja 25 protsendi ulatuses ärimaaks.

Planeeringuga on kavas laiendada ka Endla 61 kinnistul asuvat hoonet ja määrata ehitusõigus ühekorruselise abihoone rajamiseks. 3098-ruutmeetrisel kinnistul paiknev kahekorruseline korterelamu - Cederhilmi suvemõisa peahoone - on tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2005. aasta märtsis eraisik. Planeeringu koostas OÜ R-Konsult.