Tallinna Haaberstisse võib kerkida uusi äri- ja kortermaju


BNS 09.02.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval algatada Haabersti linnaosas aadressil Astangu 7 asuva kinnistu detailplaneeringu koostamise, mis näeb ette mitme uue ärihoone ja korterelamu ning lasteaia ehituse.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirja järgi on koostatava detailplaneeringu ülesandeks kinnistu jagamine kaheksaks täielikult elamumaa, kaheks 100-protsendiliselt ärimaa, kaheks 100-protsendiliselt transpordimaa ja üheks ärimaa või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krundiks.

Moodustatavatele kruntidele näeb planeering ette ehitusõiguse määramise kokku ühe kuni kaheksakorruselise ja kahe kuni viiekorruselise maa-aluse korrusega korterelamu, kaheksa kuni neljakorruselise maa-aluse korrusega korterelamu, nelja kuni kolmekorruselise maa-aluse korrusega ning ühe kuni kolmekorruselise korterelamu, kahe kuni viiekorruselise maa-aluse korrusega ärihoone, ühe ühekorruselise ärihoone ja ühe kahekorruselise maa-aluse korrusega lasteaia rajamiseks.

Väike-Õismäe vahetus läheduses Astangu elurajooni äärealal paikneva planeeritava maa-ala suurus on 8,37 hektarit. Ala on hoonestamata, haljastatud ja juurdepääsuga Astangu tänavalt.

Alal on linnavolikogu 1996. aasta otsusega kehtestatud Kotermaa-2 eramurajooni detailplaneering, millega on planeeringualale kavandatud üksikelamud. Antud projekti pole praeguseks realiseeritud.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2008. aasta aprillis OÜ Merces. Planeeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.

Linnavalitsus plaanib kolmapäevasel istungil algatada ka Pirita linnaosas aadressil Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a asuvate kinnistute detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu ülesanded on Sompa tee 5 ja Sompa tee 8a kinnistute jagamine ning elamumaa, transpordimaa, tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine kahekorruseliste üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Lepiku asumis Kloostrimetsa tee, Randvere tee ja Pärnamäe tee vahelisel maa-alal Metsakalmistu ja Lepiku tee vahel asuva planeeritava maa-ala suurus on 4,30 hektarit. Maa-alal asuvate kinnistute omanikud on eraisikud.

Planeeritavale alale ulatub ajaloomälestisena riikliku kaitse all oleva Metsakalmistu muinsuskaitsevöönd 50 meetrit ja kalmistu vaikuse ala 100 meetrit kalmistu kinnistu Kloostrimetsa tee 33 piirist. Planeeritaval alal on tuvastatud kaitsealuse taimeliigi roosa merikanni kasvukohad.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2004. aasta aprillis eraisik. Planeeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.