Pärnu ei algatanud raudteelaste villa planeeringut


BNS 08.02.2010

Pärnu linn keeldus esmaspäeval OÜ Onix Kinnisvara taotlusel aadressil Pikk 16 asuva põlenud raudteelaste villa kinnistu detailplaneeringu algatamisest.

Onix Kinnisvara esitas Pikk 16 detailplaneeringu algatamise taotluse Pärnule 2009. aastal. Arendaja tahab Pärnu politseimaja naabruses asuvale kinnistule rajada avalikule teenusele suunatud ärihoonet.

Pika ja Laia tänava vaheline ala alates Ringi tänavast kuni politseimaja kinnistu Pikk 18 idapoolse piirini on oma asukoha tõttu väga oluline arenguala Pärnu linna keskuses.

Territooriumi tähtsus linna jaoks suureneb kavandatava Raba ja Aia tänavaid ühendava silla tõttu, mis määrab kõnealuse ala niinimetatud uueks Pärnu väravaks.

Suur osa Pärnu kesklinnast on arendusjärgus, nii on linnapoolne võimalus kui ka kohustus seista selle eest, et Pärnu südalinn ja värav (Aia tänava pikendus ja silla mahasõit) saaksid parima võimaliku ruumilise lahenduse, teatas Pärnu linnavalitsus.

Pikk 16 kinnistule täiendavate mahtude kavandamine ja ühele krundile eraldi detailplaneeringu koostamine võib saada oluliseks takistuseks tervikliku lahenduse koostamisel.

Pikk 16 kinnistu detailplaneeringu algatamine ei ole otstarbekas enne, kui ümbritseva ala linnaehituslikud ja funktsionaalsed printsiibid on tervikuna lõplikult kokku lepitud.

Seni on linna teatel Pikk 16 kinnistul arendustegevus võimalik 1996. aastal kehtestatud Riia maantee, Aia tänava, Pika tänava ja Hommiku tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel. Planeering näeb ette olemasoleva tules kahjustatud raudteelaste villa säilimise.

Selle hoone endises mahus taastamine on ka praegu üks eeltingimusi Pikk 16 kinnistu arendamisel.

Lisaks väljastas linnavalitsus esmaspäeval toimunud istungil ehitusloa OÜ-le Mecanic, kes tahab rajada Via Baltica uue ümbrsõidutee lähedale McDonaldsi kiirtoidurestorani.

Tallinna maantee 74 krundile on lubatud ehitada kaks hoonet. Toitlustusehitise ehitisealune pind on 692,4 ruutmeetrit, mis moodustab 35 protsenti detailplaneeringuga lubatud 2000 ruutmeetri suurusest hoonestusalast.