Tallinn pole muinsuskaitset linnahalli remondist teavitanud


BNS 08.02.2010

Tallinna linnavalitsus pole muinsuskaitseametit kaitsealuse linnahalli ümberehitusest teavitanud ning amet on projektiga kursis vaid meedia kaudu, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ajalehe andmeil saatis muinsuskaitseameti juht Kalev Uustalu möödunud nädalal Tallinna abilinnapeale Taavi Aasale kirja palvega teavitada ametit linnahalli ümberehituse projekti seisust.

Et linnahall on alates 1997. aastast kaitse all, tuleb kõik ehitise plaanitavad muudatused juba projekteerimise järgus muinsuskaitseametiga kooskõlastada, kirjutas Uustalu, kelle sõnul on amet linnahalliga seonduvat infot saanud vaid meedia kaudu.

Uustalu märkis Aasale saadetud kirjas, et linna kultuuriväärtuste ametilt pole muinsuskaitsele laekunud ühtegi dokumenti, mis kinnitaksid linnahalli kohta meedias avaldatut.

"Kuna meedias on viidatud Tallinna linnahalli projektiga seotud teabe allikana Teile, siis palun Teilt vastust, kas meedias avaldatu vastab tegelikkusele või on tegemist ajakirjanikepoolse väljamõeldisega," seisab kirjas.

Juhul kui linnavõimu avalikkusele esitatud info peaks aga tegelikkusele vastama, palus Uustalu abilinnapeal esitada linna kultuuriväärtuste ametile projektiga seotud dokumendid.

Tallinna linnavalitsus teatas üle-eelmisel nädalal, et linnahalli korrastajaks valitud USA firma Tallinn Entertainment LLC on saanud USA valitsuselt tagatise kuni 2,8 miljardi krooni investeerimiseks.

Uustalu kirja ajalehele lähemalt ei kommenteerinud, soovides ära oodata abilinnapea vastuse. Aasa kommentaari ajalehel pühapäeval saada ei õnnestunud.