Tallinn soovib Paljassaare reoveepuhasti veest sooja toota


BNS 05.02.2010

Tallinna linn on valmis soojuse hinna madalal hoidmiseks lubama Paljassaare reoveepuhasti veest soojust tootma, kirjutab Eesti Päevaleht.

Hiljemalt kahe aasta pärast valmib Paljassaare reoveepuhasti kõrvale hiiglaslik soojuspumpla, mis ühendatakse Tallinna kütva soojustorustikuga, kinnitas lehele Tallinna Kütte juhatuse liige Kristjan Rahu.

"Soovime heitvett kütteks kasutades vähendada süsihappegaasi heitmeid ja niimoodi sooja hinda madalal hoida," selgitas Rahu.

Ligi aastase ehitusajaga soojuspumpla maksumuseks võib kujuneda kuni 200 miljonit krooni ning projekti rahastamisels soovib ettevõte kasutada Euroopa toetusfondide raha.

Soojuspumpla ühendamiseks linna torustikuga tuleb Rahu sõnul Paljassaarest ehitada täiendav ligi kahe kilomeetri pikkune ühendustorustik.

Tallinna abilinnapea Denniss Boroditši sõnul toetab linn pumpla rajamist reovee puhastuse põhjal, mis aitaks soojuse hinda madalal hoida.

Soojuspumplas on kavas kasutada kanalisatsioonist pärit, kuid juba puhastatud heitvett, mis on kavas suunata läbi kollektori Tallinna lahte. Heitvee temperatuur puhastusseadmetest väljumisel tavaliselt 6-8 kraadi, kuid pärast soojuspumba läbimist langeb vee temperatuur kahe kraadini. Soojuse tootmiseks vajab pumpla 20-20 protsendi ulatuses elektrienergiat, kirjutab leht.

Tallinna Vesi möönis lehele, et tegeleb soojuspumpla projektiga, kuid börsiettevõttena ei andnud üksikasjalikke kommentaare.

"Tallinna Vee poole on pöördunud mitmeid huvilisi eesmärgiga leida koostöövõimalusi reoveepuhastuse käigus vabaneva energia rakendamiseks soojuse või elektri tootmisel," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Priit Koff.

Koffi sõnul on selleks olnud kaalumisel erinevad tehnoloogilised lahendused.