Paikuse plaanib Reiu jõe suudmesse väikesadamat


BNS 03.02.2010

Paikuse vald kavandab Pärnu jõkke suubuva Reiu jõe suudmealale sadama rajamist kümnetele väikelaevadele.

Plaanitav sadam asuks Reiu jõe paremkaldal Paide maantee sillast sadakond meetrit ülesvoolu. See hõlmaks Paikuse aleviku Vesiroosi tänav 3 ja 5 maaüksusi.

Sadama arendajaks on vald, kes algatas sadamaehituse plaanile ka keskkonnamõju strateegilise hindamise. Reiu jõe alamjooksul on vahetult jõe ääres ehitusgeodeetiliselt kehvad tingimused ning seal valitseb lihkeoht.

Sadamasse kavandab vald kahte kaid ja administratiivhoonet. Sadam mahutaks 12 merekaatrit, 16 purjekat ja 17 väiksemat mootor- või aerupaati.

Vesiroosi tänav 3 ja 5 kinnistute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 16. veebruarist kuni 1. märtsini. Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis detailplaneeringu väljapanek kestab neli nädalat 15. märtsini.

Kõigil isikutel on õigus aruande avaliku väljapaneku ajal esitada Paikuse vallavalitsusele aruande kohta kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub Paikuse vallamajas 02. märtsil. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 15. märtsil.