Arendaja kavandab Tallinna Kadaka teele kõrghoonet


BNS 02.02.2010

Arendaja kavandab Tallinna Kadaka tee 70 krundile kuni kaheksakorruselist büroohoonet.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval toimuval korralisel istungil algatada kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Mustamäe linnaosas asuv Kadaka tee 70 kinnistu pindala on 5547 ruutmeetrit, selle sihtotstarve on ärimaa. Krundil paiknevad kaarhall, kahekorruseline büroo- ja ärihoone ning paekivist laohoone ja abihoone.

Abihoone, kaarhall ja laohoone on püstitatud ehitusloata ja selle eest on ettevõte 1998. aastal saanud 360 krooni trahvi, selgub linnavalitsuse istungi materjalidest.

Samuti on Voller saanud trahvi 5000 krooni, sest hooneid, mis ehitusregistri alusel on elamu ja laut, on rekonstrueertud ning neid kasutati mullu büroohoone ja abihoonena.

Olemasolev hoonestus on planeeringulahenduse kohaselt ette nähtud lammutada. Krundile peaks kerkima 2-8-korruseline äri- ja büroomaja maa-aluse korrusega. Kahekorruselisse hoonemahtu on ette nähtud äri- ja teeninduspinnad ning kahekorruselisse hoonemahtu bürooruumid.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles mullu märtsis Optimal Projekt OÜ. Voller ja Tallinna linnaplaneerimise ameti sõlmisid detailplaneeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üle andmise lepingu selle aasta alguses.

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval algatada ka teise Kadaka tee kinnistu planeeringu koostamise. OÜ Varpo Grupp kavatseb aadressile Kadaka tee 187c ehitada kuni üheksakorruselise büroomaja.

Linnavalitsus plaanib istungil algatada ka Tartu maantee 69a ja Tartu maantee 69 kinnistute detailplaneeringu koostamise.

Planeeritavale maa-alale kavandab OÜ Favorte kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamut ja kuni viiekorruselist äriruumidega elamut.