Narva Vesi allkirjastab veeprojekti ehitusjärelevalve lepingu


Pressiteade 01.02.2010

Täna kell 11.00 allkirjastab AS Narva Vesi Keskkonnainvesteeringute Keskuses ehitusjärelevalve lepingu Keskkonnaprojekt OÜga. Sõlmitav leping on osa Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatavast suurprojektist "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", mille kogumaksumus on 694 miljonit krooni.

Järelevalve teenuse rahvusvahelise riigihankele tegid pakkumused Infragate Eesti AS ning ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ/Korbovek OÜ/TSM Projektijuhtimise OÜ. Mõlemad pakkujad kvalifitseeriti ning edukaks pakkujaks osutus hinna suhtes soodsam ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ/Korbovek OÜ/TSM Projektijuhtimise OÜ.

AS Narva Vesi teostab aastatel 2010-2012 Narva linnas ca 26 km ühisveevarustus-, 27 km ühiskanalisatsiooni- ja 11 km lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustöid. Projekti eesmärgiks on likvideerida Narva linnas kriitilises seisus olevad ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud ning asendada need uutega, tänu millele väheneb lekete protsent, joogivee rauasisaldus ja paraneb vee kvaliteet. Tänu ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisele ja sadeveetorustiku laiendamisele paraneb ka keskkonnaseisund ja väheneb reostuskoormus Narva linna heitveepuhastusjaamale.

Ühisveevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike rekonstrueerimise ning ehituse peatöövõtja selgub käesoleva aasta aprillis-mais. Projekteerimistööd algavad eeldatavasti juunis ja kestavad käesoleva aasta lõpuni, rekonstrueerimis- ja ehitustegevus algab 2011. aasta jaanuaris. 2012. aasta detsembri lõpuks peavad tööd olema lõpetatud ja algab kahe aasta pikkune garantiiperiood.