Sikagard® SIL, Silikoonemulsioonvärv fassaadide hooldusvärvimiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Eriti hästi imenduv silikoonemulsioonpõhine vetthülgav fassaadivärv.

Kasutuskohad

 • Hooldusvärvimine aluspinnal hästi kinniolevatele silikaatvärvidele ja mattidele emulsioonvärvidele.

Omadused

 • Eriti hästi imenduv
 • Lubimatt, ühtlane
 • Ei moodustu kilet
 • Hea nake
 • Vetthülgav (väike veeimavustegur)
 • Irdpinnast tõrjuv
 • Ei ole termoplastne
 • Mittekoltuv
 • Head pikaajalised püsivusomadused
 • Veeauru eriti hästi läbilaskev (väike veeauru difusioonitakistus)
 • Süsinikdioksiidi läbilaskev, sobib ka lubjasisaldusega krohvide pindamiseks
 • Hea vastupanuvõime õhusaastele

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vähe kriidistunud ja aluspinnas hästi kinni olevad vanad värvipinnad tuleb üleni hoolikalt pesta.
Püsivalt elastseid krohvipindu ja vuuke ei tohi üle värvida.

Kruntimine
Sikagard SIL
saab olenevalt pealekandmisviisist ja pinna iseloomust veega lahjendada maksimaalselt 10%.

Pealekandmine
Sikagard SIL
kantakse peale lühikesekarvaga lambanahast rulliga, pintsliga või pritsiga.
Pritsiga pealekandmise jaoks võib lahjendada veega maksimaalselt 5%. Pihustamisnurk 50°, düüs 0,018-0,026 ja pihustamissurve 150-180 bar.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada tööriistad veega.

Tehnilised andmed
Toode
Silikoonemulsioonipõhine spetsiaalne fassaadivärv.

Värvus
A-aluse travertiin-01: valge, toonitav kivimaterjalide kaardi toonides.

Tihedus
Umbes 1,57 kg/l.

Vedeldi
Vesi

Veeauru difusioonitakistus
0,08 m

Veeimavustegur
0,09 kg/m² x h0,5

Süsihappegaasi difusioonitakistus
< 4 m (ei moodusta süsinikdioksiidi läbimist takistavat kelmet).

Kasutustemperatuur
Aluspõhja ja õhu temperatuur minimaalselt +5 °C ja vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunkti temperatuurist.

Ooteajad
Sikagard SIL
ooteajad:

Nõue: Aeg:
Pinnakuiv 3 tundi
Ülepinnatav (+20 °C, suhteline niiskus 65%) 10 tundi
Sademetele vastupidav 24 tundi
Täiesti kuiv 28 ööpäeva

Antud väärtused on temperatuurist ja õhuniiskusest olenevad. Madalamatel temperatuuridel ja suurema õhuniiskuse korral need väärtused suurenevad.

Kulunorm
Umbes 0,17 l/m² tasasele, väheimavale aluspinnale. Karedal aluspinnal on kulu vastavalt suurem. Täpse kulu selgitamiseks on proovipinde tegemine kindlaim menetlus.

Pakend
9 liitrine silindriline metallnõu

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Hävitatakse nagu värvijäägid. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toode ei sisalda tervisele või keskkonnale kahjulikuks tunnistatud aineid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustess on ellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee