Algas Tapa kanalisatsioonisüsteemide hange


BNS 29.12.2009

AS Tapa Vesi käivitas Tapa linna kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitushanke.

Hanke võitja peab tegema projekteerimistöid, vee-ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustöid ning puurkaevpumplate ja reoveepumplate rekonstrueerimis- ja ehitustöid, selgub hanketeatest.

Hankel osaleja kolme viimase majandusaasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööde osas peab olema vähemalt 20 miljonit krooni.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16. veebruar 2010.

Hanke kestus on 900 päeva. Tapa Vesi juhataja Meelis Kaseväli ütles BNS-ile, et töödega loodetakse alustada võimalikult ruttu.

Projekti rahastavad Tapa Vesi ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.

Kaseväli lisas, et lähiajal plaanib Tapa Vesi käivitada Tapa biopuhasti rekonstrueerimise hanke.